Co všechno víš o biodiverzitě?

    1. Co je to biodiverzita?
zvířata, která žijí v deštných pralesech.
ovoce a zelenina, kterou jsme vypěstovali na naší zahrádce bez použití chemických postřiků
bohatství života na Zemi, skládající se z milionů rostlin, živočichů a mikroorganismů.

    2. Proč je biodiverzita tak důležitá?
díky biodiverzitě máme co jíst, pít, dýchat – jsme na ní závislí
ztrátou biodiverzity přicházíme o bohatství a krásu přírody
odpověď a) i b) je správně

    3. Kde můžete na biodiverzitu narazit?
pouze v kaluži
pouze na poušti
v kaluži, na poušti, v horách, kdekoliv!

    4. Kolik je na světě popsaných rostlinných druhů?
250 000
270 000
1,7 milionů

    5. Velryba je
ryba
savec
obojživelník

    6. Ve které knize se dočtete, jakým druhům zvířat a rostlin hrozí vymření?
v červené knize ohrožených druhů
v oranžové knize ohrožených druhů
v zelené knize ohrožených druhů

    7. Co můžeš udělat pro to, abys chránil(a) biodiverzitu?
sázet stromy, třídit odpad, neznečišťovat životní prostředí, chránit zvířata atd.
snažit se odstranit přemnožené rostlinné a živočišné druhy
vysadit do přírody nové (cizí) druhy rostlin, a obohatit tak přírodu