Test – Co víš o čistírně odpadních vod a kanalizaci?

    1. K čemu slouží čistírny odpadních vod?
zachycují jen odpadky ze špinavé vody
odstraňují z vody kal a jiné nečistoty
odstraňují z odpadní vody veškeré nečistoty i rozpuštěné látky (např. prací prášky)

    2. Proč se musí odpadní vody čistit?
aby se do řek nedostaly odpadky
aby se z ní mohla vyrábět pitná voda
aby do řek odcházela čistá voda a tím zlepšují životní prostředí

    3. Co bylo jedním z důvodů, že se před 100 lety začala stavět kanalizace a odvádět odpadní vody?
Zlepšení hygienických podmínek a snížení nemocnosti (mor, cholera)
Omezení výskytu hlodavců v ulicích
Snížení zápachu v ulicích

    4. Jak se odvádí odpadní voda z údolí?
Vypouštěním do okolí
Vytvářením jezer odpadních vod
Pomocí přečerpávání čerpacími stanicemi

    5. Může při kontaktu s odpadní vodou člověk onemocnět?
Ne, pochází přece od lidí
Ano, jen při polknutí
Ano, je plná škodlivých choroboplodných zárodků

    6. Smějí se stavět nové továrny bez čistíren odpadních vod?
Ano
Ne, musí být vždy zajištěno čištění odpadních vod

    7. Mají všechna města a obce v ČR čistírny odpadních vod?
Ano
Ne, ale v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie budou muset mít čistírny odpadních vod všechny obce nad 2000 obyvatel