Doba rozkladu odpadu

Přiřaď přibližnou dobu rozkladu k jednotlivým odpadům

zbytky jídla
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy
krabice mléka
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy
PET láhev
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy
čaj v sáčku
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy
CD
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy
igelitová taška
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy
plechovka
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy
žvýkačka
2 týdny 1 měsíc 5 let 100 let
5-15 let 6-10 let 30-100 let nikdy